ชื่อ - นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
หน้าที่หลัก :งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ