ชื่อ - นามสกุล :นางศุภลักษณ์ จันต๊ะ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้