ชื่อ - นามสกุล :นายศราวุธ ฟ้าแลบ
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานสำรวจและก่อสร้าง
ที่อยู่ :089-559-7418
Telephone :089-559-74
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : นายช่างโยธาชำนาญงาน