[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เลขที่ 179 หมู่ที่ 26 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เมนูหลัก
แผน อบต.
โครงสร้างองค์กร
เอกสารเผยแพร่

งบการเงิน
กองทุน สปสช.
แบบประเมินITA
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ท่าก๊อ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


ลิงค์หน่วยงาน
;

ปฏิทินกิจกรรม


พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
การจดทะเบียนพาณิชย์  
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ :
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551, แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) ,ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553  การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์ และประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)  พ.ศ.2553 ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์มีมี 3 ประเภท :
1.  จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
2.  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
3.   จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

การประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ :
1. การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
3.การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
4.การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ ขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทางการขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทางการขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
5. การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
6. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
7. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
8. การบริการอินเทอร์เน็ต
9. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
10. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11. การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิงการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
12. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
13. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
14. การให้บริการตู้เพลง
15. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

อัตราค่าธรรมเนียม :
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)    ค่าธรรมเนียม 50 บาท
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
      ค่าธรรมเนียม 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
      ค่าธรรมเนียม 20 บาท
4. ขอออกใบแทน
      ค่าธรรมเนียม 30 บาท
5. ขอตรวจดูเอกสาร
      ค่าธรรมเนียม 20 บาท
6.ขอหนังสือรับรอง
      ค่าธรรมเนียมชุดละ 30 บาท

เอกสารประกอบคำขอ :
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
2. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าบ้าน)
5. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
กำหนด ยื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม ประกอบพาณิชยกิจ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือสำเนาใบทะเบียนสมรส
4. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ)
กำหนด ยื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน หรือทายาทยื่นคำขอแทน จำนวน 1ชุด
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
3. หนังสือมอบอำนาจ(กรณียื่นแทนทายาท)
4. สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม(กรณีถึงแก่กรรม)
5. สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม
กำหนดยื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ

หมายเหตุ :
1. กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจโดยใช้หนังสือมอบอำนาจตามกรณีต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด หนังสือมอบอำนาจติดอากร 10 บาท
2. กรณีผู้ประกอบการเสียชีวิตให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาทเป็นผู้ยื่น โดยแนบสำเนาใบมรณะบัตร จำนวน 1ชุด และสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่น 1 ชุด พร้อมกับใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
3. การณีโอนใบทะเบียนพาณิชย์(เนื่องจากไม่มีการโอนโดยตรง)ให้ผู้ประกอบการคนเดิมยกเลิกกิจการก่อน และให้ผู้รับโอนกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่โดยยื่นหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
4. กรณีใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริงสูญหายให้นำใบแจ้งความมายื่นพร้อมสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่สูญหายและสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่น จำนวน 1 ชุด
5. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ใบทะเบียนสมรสจำนวน 1 ชุดและสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
6. ใบทะเบียนพาณิชย์ไม่มีการต่ออายุ